Adaptační kroužek Medlánčata

Dětem se zájmem o docházku nabízíme, aby strávily čas v naší lesní školce. Seznámí se tak
s prostředím školky a budoucími kamarády.

Vaše dítko si užije program s našimi pedagogy a ostatními dětmi a až nastoupí na pravidelnou docházku, bude se mezi známými tvářemi cítit bezpečněji. 🙂

A kdy?  Každý den v 8–16:30 hodin během dubna–června

1 den v týdnu – 1 595 Kč/měsíc
2 dny v týdnu – 3 190 Kč/měsíc
3 dny v týdnu – 4 450 Kč/měsíc
Cena nezahrnuje stravné!

Částka za jeden měsíc docházky se předem posílá na účet Frank Bold Kids z. s. : 2400137996/2010 (FIO banka). Jako variabilní symbol uveďte 6666. Zpráva pro příjemce: Medlánčata, jméno dítěte, měsíc docházky.

Co s sebou? Dopolední svačinu a pití a vhodnou obuv a oblečení do přírody podle počasí.

Přihlásit se můžete zdePo odeslání elektronického formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Těšíme se na Vás!

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook