Pravidla pro přijetí do LK Medlánka

Kapacita školky pro nadcházející rok je již naplněna! Děkujeme za zájem =)

Stávající členové F.B.K. mohou své děti zapsat pomocí tohoto formuláře.

Novým dětem a rodičům nabízíme Zkušební dny, během nichž se můžou seznámit s prostředím školky a našimi pedagogy.

Přijímáme děti zpravidla od 3 let. Mladší děti 3 let přijímáme, ale posuzujeme je individuálně v rámci zkušebních dní na základě jejich fyzické a sociální zralosti.

Ještě před podáním přihlášky se, prosím, důkladně obeznamte s obsahem webových stránek, zejména s provozním řádem, školním řádem, programem, školním vzdělávacím programempedagogy a nutným vybavením dítěte pro pobyt v Medlánce.

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce:
Mgr. Zuzana Dolinay – 606 961 232, medlanka@frankbold.org

Příjem přihlášek probíhá do 28.4.2018

Přihlašte své dítě pomocí tohoto formuláře. Po vyplnění přihlašovacího formuláře se Vám co nejdříve ozveme.

Pro dostatečné posouzení zralosti dítěte pro předškolní docházku můžete být ještě pozváni na zkušební den, kdy naši průvodci detailněji posoudí schopnost dítěte zvládnout pobyt v lesním klubu.

Přijímání dětí probíhá na základě pravidel ukotvených v Provozním řádu Medlánky.

Rodičům bude rozhodnutí o přijetí či nepřijetí oznámeno do konce května.
V případě přijetí Vám bude zaslána přihláška ke členství ve spolku Frank Bold Kids, která je současně přihláškou dítěte k docházce.

Do 7 dnů od potvrzení přijetí dítěte, prosím, uhraďte nevratnou zálohu 1000,- Kč. Doplatek zbytku členského příspěvku, který umožní Vašemu dítěti docházku na září/říjen následujícího školního roku, je 15. červen – v případě neuhrazení částky do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům.

Výše členských příspěvků a informace k platbě najdete zde.

Upozorňujeme, že na přijetí dítěte do Medlánky nevzniká žádný nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka spolu s koordinátorkou a pedagogy na základě vstupního dotazníku a modelu docházky, přičemž pro přijetí je rozhodující:
– věk a zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzujememe zpravidla při zkušebních dnech)
– sourozenci a děti zaměstnanců Frank Bold Kids, LMŠ Sýkorka a Frank Bold mají přednost
– seznam čekatelů z předchozích zápisů tzv. náhradníci mají přednost
– děti s bydlištěm v Medlánkách mají přednost
– vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
– Kapacita LK Medlánka a model docházky

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nekudova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook