Letní příměstský tábor 17. – 21. 8. 2020

PRŮVODKYNĚ
Eva Vrzalová a Barbora Podzemná

TÁBOROVÉ TÉMA
Ochránci planety s Kofinkou a Mínou

TERMÍN
17. – 21. 8. 2020 – pro děti od 3 do 7 let

Poslední 2 volná místa!

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ naleznete zde.

Po přihlášení přes elektronický formulář Vám přijde potvrzující email spolu s přihláškou. Tu je třeba vytisknout, vyplnit a podepsanou odeslat na adresu uvedenou v přihlášce.

Tábory probíhají od pondělí do pátku. Děti můžete přivést v čase od 8 do 9 hodin a vyzvednout si je do 16:30 hodin. Cestu k nám naleznete zde.

Maximální kapacita tábora je 12 dětí.

Po celou dobu programu s námi budou dva pejsci!
Přečtete si o nich více v sekci Program ZDE.
Táborového programu se zúčastní i dvě fenky menšího plemene, které patří průvodkyni Evě a ve školce působí i za běžného chodu ve školním roce. Obě dvě fenečky jsou vycvičeny a aktivně se věnují canisterapii. Jejich přirozené začlenění do skupinky dětem rozvíjí vztah člověk – zvíře a pomáhá jim vnímat němou tvář jako živou bytost, která se umí projevovat a má své potřeby.

Nevratnou zálohu 500 Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet Frank Bold Kids.

CENA TÁBORA
Cena za turnus tábora je 2.400 Kč včetně stravného.

Cena zahrnuje:
stravné – celodenní pitný režim, obědy a odpolední svačinu
pedagogický dozor, výtvarný materiál, spotřební materiál, pojištění.

V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné na případných výletech.

PROGRAM
O naši planetu se musíme starat, protože to s lidmi nemá nijak lehké, přestože nám jako jediná z celé sluneční soustavy umožnila život. Lidé si dříve od přírody brali jen to, co opravdu potřebovali. Dnes je to jinak – bereme si více, než spotřebujeme, a co se nám nehodí, necháváme ležet za sebou – odpadky a suchou půdu.

Naše planeta volá o pomoc své Ochránce!!

Prostřednictvím výprav na Medlánecké kopce s dětmi prozkoumáme rostliny a živočichy, zdoláme všechny překážky, budeme tvořit, bádat, hrát si a při tom se naučíme starat se o naši planetu. Pomůžeme jí od odpadků a poučíme se o důležitosti vody. Pejsci Kofinka a Mína nám při všech úkolech pomohou.

Děti se seznámí prostřednictvím pohádkového příběhu s tím, jak odpad poškozuje přírodu a jak jeho hromadění můžeme zabránit. Také si povíme, proč je voda v přírodě důležitá a jak ji chránit. Vše bude přizpůsobeno chápání dětí předškolního věku.

Během programu bude čas i na písničky, cvičení, rituály a volnou hru, a to celý den venku v naší kouzelné Medlánce.

CO DĚTI NA TÁBOR POTŘEBUJÍ?
Batůžek s dopolední svačinou, pitím a  pláštěnkou
Krém na ochranu proti slunci, repelent
Na odpočinek po obědě: Deku, příp. polštářek a spacího mazlíčka
Vhodnou obuv do terénu a náhradní obuv: pohorky, sandálky, gumáky
Vhodné oblečení podle počasí
Přikrývku hlavy
V maringotce potřebují mít zavěšené náhradní oblečení ve viditelně podepsaném batůžku, tašce nebo pytli

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
První den tábora rodiče odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce – v obálce nadepsané jménem účastníka.  

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci. Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím, informujte nás o tom v příslušné části přihlášky .
První den tábora při předávání dítěte budete mít prostor dohodnout si podrobnosti přímo s vedoucím tábora.
Součástí přihlášky je potvrzení o bezinfekčnosti.

ZPŮSOB PLATBY
Výše platby za letní tábor v Medlánce je stanovena na 2.400
 Kč / týden.
Nevratnou zálohu 500 Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet Frank Bold Kids: 2400137996/2010 (FIO)

Zbytek ceny tábora 1.900 Kč je potřeba doplatit do 26. června 2020.

Jako variabilní symbol uveďte 7777,
do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.

STORNO-POPLATKY

Záloha 500 Kč splatná do 7 dní po potvrzení přihlášky na tábor je nevratná. V případě zrušení registrace tábora propadá ve prospěch organizátora.

Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu pouze v případě, když za dítě nastoupí náhradník.
Pokud za sebe najdete náhradníka, Vaše platba se vám vrací ponížená o administrativní poplatek 250 Kč.
V případě, že za Vás náhradník nenastoupí, Vaše platba propadá ve prospěch organizátora.
Při absenci dítěte se platba stravného nevrací.

CHTĚLI BYSTE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pro bližší informace můžete kontaktovat koordinátorku
Mgr. Zuzanu Dolinay – 606 961 232, medlanka@frankbold.org

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nekudova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook