Průběh dne

08:00 – 09:00 příchod dětí do školky, hry a činnosti dle vlastní volby v zázemí školky

09:00 – 09:30 ranní kruh – přivítání dne, zpěv, pohybové hry, tanec, zopakování pravidel, společné rozhodování o denních aktivitách, pohádky a říkanky, práce na pozemku (úprava záhonků, odhrabání sněhu)

09:30 – 10:00 hygiena a svačina

10:00 – 12:00 pobyt v přírodě v okolí školky s environmentálním programem

12:00 – 12:15 polední kruh – společná reflexe dne, zpívání s hudebními nástroji

12:15 – 13:00 hygiena, společný oběd

13:00 – 13:15 předávání dětí, které odcházejí po obědě

13:15 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, předškolní příprava pro předškoláky

14:30 – 15:00 hygiena, odpolední svačinka

15:00 – 16:00 kroužky, odpolední program – výtvarný, dramatický, hudební, pohybový

16:00 – 16:30 předávání dětí rodičům

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nezhybová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook