Průběh dne

08:00 – 09:00 příchod dětí do školky, hry a činnosti dle vlastní volby v zázemí školky

09:00 – 10:00 ranní přivítání, příběh, zopakování pravidel, dopolední svačina – odehrává se dle počasí buď ve školce, nebo mimo školku

10:00 – 12:00 cesta na předem domluvené stanoviště, vyprávění a dramatizace pohádek a
příběhů, vedená a volná činnost v lese, návrat do školky, prospěšná činnost ve školce

12:00 – 13:00 hygiena, předobědový rituál, oběd

12:30 – 13:00 vyzvedávání dětí

13:00 – 14:00 odpolední odpočinek dětí

14:00 – 16:00 volná hra, kroužky (hudební, výtvarné, pohybové, rukodělné, divadelní apod.)

15:00 – 16:00 odpolední svačina dětí

16:00 – 16:30 vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů

16:30 – 17:00 úklid školky

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook