Členské příspěvky

Zřizovatelem Lesního klubu Medlánka je spolek Frank Bold Kids.

Členské příspěvky platné od září 2019

                            cena 1 měsíc    cena 2 měsíce

1 den v týdnu        1 680 Kč            3 360 Kč
2 dny v týdnu        3 350 Kč            6 700 Kč
3 dny v týdnu        4 680 Kč            9 360 Kč
4 dny v týdnu        5 750 Kč          11 500 Kč
5 dnů v týdnu        6 480 Kč          12 960 Kč

 

Členské příspěvky platné od září 2018

                            cena 1 měsíc    cena 2 měsíce

1 den v týdnu        1 595 Kč            3 190 Kč
2 dny v týdnu        3 190 Kč            6 380 Kč
3 dny v týdnu        4 450 Kč            8 900 Kč
4 dny v týdnu        5 470 Kč           10 940 Kč
5 dnů v týdnu        6 170 Kč           12 340 Kč

Číslo účtu Frank Bold Kids z. s.
: 2400137996 / 2010 (FIO banka)

Rodič zaplatí zřizovateli členský příspěvek, který umožní docházku dítěte do Medlánky, vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Příspěvek se hradí převodem, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března). Pro sledování docházky nebo odhlašování dítěte se používá docházkový Google dokument, dostupný jen členům Medlánky.

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členských příspěvků, což je povinen nejméně 2 měsíce
před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu člena spolku (rodiče dítěte) a oznámit na webových
stránkách.

Cena nezahrnuje stravné (85 Kč/den).

V pondělí, úterý a pátek nám jídlo dodává vegetariánská restaurace Veg8Café.
Ve středu a čtvrtek se o vaření starají zkušené kuchařky ze Sýkorky.

Omluvit oběd je potřeba vždy do 20.hod předchozího dne.
Zaplatit obědy je třeba vždy předem, do 25. dne předchozího měsíce.
U platby za obědy prosím vždy uveďte „obědy“ a jméno dítěte.

Vyúčtování přeplatku či nedoplatku za obědy budeme provádět vždy v lednu a červenci.

V případě absence dítěte se platba členských příspěvků nevrací. Rodič může za dny absence
uplatnit náhradu, čili uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny. Podmínkou je omluvení
absence den předem do elektronického systému omluv. V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání pedagogy emailem či telefonicky upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny uvědomit kontaktní osobu pro rodiče.

V případě snížení četnosti docházky dítěte do školky se platba členského příspěvku nevrací.
Poměrná část již uskutečněné platby členského příspěvku se na vyžádání rodiče vrací pouze v
případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě náhrad – dítě omluvíte den předem, takže máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte. Zapsat si náhradu lze v elektronickém systému omluv nebo v případě více denních náhrad po
dohodě s kontaktní osobou pro rodiče. Náhrada není možná v případě, kdy to kapacita LK Medlánka neumožňuje.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook