Členské příspěvky

Zřizovatelem Lesního klubu Medlánka je spolek Frank Bold Kids.
Členské příspěvky od ledna 2017 (platné pro školní rok 2017/2018)

                            cena 1 měsíc    cena 2 měsíce

2 dny v týdnu        2 800 Kč            5 600 Kč
3 dny v týdnu        3 900 Kč            7 800 Kč
5 dnů v týdnu       5 400 Kč           10 800 Kč

Číslo účtu Frank Bold Kids z. s.
: 2400137996 / 2010 (FIO banka)

Rodič zaplatí zřizovateli členský příspěvek, který umožní docházku dítěte do Medlánky, vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Příspěvek se hradí převodem, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března). Pro sledování docházky nebo odhlašování dítěte se používá docházkový Google dokument, dostupný jen členům Medlánky.

Cena nezahrnuje stravné (65 Kč/den).

V pondělí, úterý a pátek nám jídlo dodává vegetariánská restaurace Veg8Café.
Ve středu a čtvrtek se o vaření starají zkušené kuchařky ze Sýkorky.

Omluvit oběd je potřeba vždy do 20.hod předchozího dne.
Zaplatit obědy je třeba vždy předem, do 25. dne předchozího měsíce.
U platby za obědy prosím vždy uveďte „obědy“ a jméno dítěte.

Vyúčtování přeplatku či nedoplatku za obědy budeme provádět vždy v lednu a červenci.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nezhybová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook