Povinná předškolní docházka

Předškolní příprava v Medlánce probíhá denně jak v rámci dopoledního programu, tak v odpolední fázi (2x týdně 45 minut), kdy se u předškolních dětí pedagogové soustředí, mj. na základě pracovních listů, o dosažení školní zralosti.

Předškolní výchova obsahuje grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné motoriky, předmatematickou výchovu pro uchopení základní matematické představivosti, základní znalost abecedy a číslic, logopedická cvičení, znalost barev a rozvoj logického myšlení.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook