Pedagogové

 

Mgr. Zuzana Dolinayzuzana

Zuzka se dětem věnuje vždy celé pondělí a středu a v úterý a pátek od 8 do 13 hodin.

Vystudovala na MU odbornou zoologii a už během studia se kromě vědy věnovala dětem, a to jako externí pedagog na Lipce, kde už šestým rokem učí dopolední ekologické výukové programy, organizuje tábory a pomáhá s akcemi pro veřejnost.

Práce s dětmi ji velmi naplňuje a inspiruje, takže si vzdělání doplnila o obor učitelství biologie pro střední školy. Absolvovala také akreditovaný kurz pedagoga volného času, zdravotnický kurz a aktivně se zajímá o alternativní pedagogické směry a respektující komunikaci.

Ve volném čase ráda cestuje a zúčastnila se mnoha vědeckých i nevědeckých expedic do Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie nebo třeba na Špicberky. Na cestách jí dělá společnost fotoaparát a spolu s manželem Matejem se věnují projektu Living Zoology, který má za cíl pomocí fotografií, videí, přednášek a programů pro děti popularizovat zoologii a přiblížit veřejnosti svět zvířat a ochranu přírody.

 

Mgr. Jiří Vinklářjirka

S Jirkou se budou děti potkávat od pondělka do čtvrtka. Rád jim pomáhá v poznávání přírody, vypráví pohádky, s chutí vymýšlí i hraje různé hry a zahraje i na kytaru.

Vystudoval učitelství matematiky a biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU, v průběhu studia však tíhl stále
k mladším žákům, až zjistil, že mu nejvíce vyhovuje spolupráce
s předškolními dětmi, na nichž obdivuje jejich fantazii, bezprostřednost, touhu poznávat nové věci a hlavně chuť si hrát.

V rámci dalšího vzdělávání Jirka absolvoval akreditovaný zdravotnický kurz.

 

Veronika Vaňousová

Verča působí v Medlánce jako asistentka pedagoga a s dětmi tráví čás každé úterý a pátek od 11 do 16 hodin.

Má vystudovanou Církevní střední zdravotnickou školu v Brně, a protože vždy ráda pracovala s dětmi, rozhodla se jim věnovat více. Už třetím rokem vede Lidové a moderní tanečky pro děti od 3 do 6 let v Medlánkách a od minulého roku také v Bystrci.

Kromě asistentky v Medlánce pracuje i jako učitelka v miniškolce Rosničce. Na dětech se jí líbí jejich kreativita, fantazie a nadšení z čehokoliv nového co se dozví, naučí nebo poznají.

 

Mgr. Jakub Rajtmajer

Jakub je průvodce otevřený novým postupům, výzvám a znovuobjeveným tradicím, cestovatel a muzikant. Dětem se věnuje ve čvrtek a pátek.

Vystudoval Fyzickou geografii a geoekologii na UK v Praze, poté se přestěhoval do Brna. V rámci studia pedagogického minima se postupně dostal
k přirozené formě vzdělávání a její uvedení do praxe.

Jakub se stále vzdělává v oblasti výchovy a zatím absolvoval kurzy Respektovat a být respektován, Montessori semináře, Kurz profesionální chůvy a kurz první pomoci ZDRSEM.

 

BcA. Anna Kekeláková

Anička v Medlánce působí jako asistentka pedagogů a od konce března 2018 bude průvodkyní Klubíku pro rodiče s dětmi, který bude v Medlánce fungovat každou středu dopoledne.

Momentálně dokončuje druhý ročník magisterského studijního programu Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, obor Divadlo a výchova. Zároveň už dva roky pracuje v pražském divadle Minor jako divadelní lektorka, kde připravuje a vede dílny pro žáky prvního stupně ZŠ.

Vzhledem k široké škále zájmů má Anička bohaté zkušenosti
s prací s dětmi. Čtyři roky působila jako vedoucí oddílu na táboře Záchranná mise, pořádaným Dětmi bez hranic, a tři roky vedla týdenní seminář pro děti na festivalu Loutkařská Chrudim.

V rámci středoškolské praxe učila na druhém stupni ZŠ český jazyk a dramatickou výchovu a rok vedla divadelní kroužek na Waldorfské základní a mateřské škole v Brně a v DDM Praha 2.

 

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nezhybová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook