Pedagogové

Mgr. Zuzana Dolinayzuzana

Zuzka se dětem věnuje celý týden kromě čtvrtka.

Vystudovala na MU odbornou zoologii a už během studia se kromě vědy věnovala dětem, a to jako externí pedagog na Lipce, kde už šestým rokem učí dopolední ekologické výukové programy, organizuje tábory a pomáhá s akcemi pro veřejnost.

Práce s dětmi ji velmi naplňuje a inspiruje, takže si vzdělání doplnila o obor učitelství biologie pro střední školy. Absolvovala také akreditovaný kurz pedagoga volného času, zdravotnický kurz a aktivně se zajímá o alternativní pedagogické směry a respektující komunikaci.

Ve volném čase ráda cestuje a zúčastnila se mnoha vědeckých i nevědeckých expedic do Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie nebo třeba na Špicberky. Na cestách jí dělá společnost fotoaparát a spolu s manželem Matejem se věnují projektu Living Zoology, který má za cíl pomocí fotografií, videí, přednášek a programů pro děti popularizovat zoologii a přiblížit veřejnosti svět zvířat a ochranu přírody.

Mgr. Jiří Vinklářjirka

S Jirkou se budou děti potkávat od pondělka do středy. Rád jim pomáhá v poznávání přírody, vypráví pohádky, s chutí vymýšlí i hraje různé hry a zahraje i na kytaru.

Vystudoval učitelství matematiky a biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU, v průběhu studia však tíhl stále
k mladším žákům, až zjistil, že mu nejvíce vyhovuje spolupráce
s předškolními dětmi, na nichž obdivuje jejich fantazii, bezprostřednost, touhu poznávat nové věci a hlavně chuť si hrát.

V rámci dalšího vzdělávání Jirka absolvoval akreditovaný zdravotnický kurz.

Veronika Vaňousová

Verča působí v Medlánce jako asistentka pedagoga a s dětmi tráví čás každou středu a pátek od 11 do 16 hodin.

Má vystudovanou Církevní střední zdravotnickou školu v Brně, a protože vždy ráda pracovala s dětmi, rozhodla se jim věnovat více. Už třetím rokem vede Lidové a moderní tanečky pro děti od 3 do 6 let v Medlánkách a od minulého roku také v Bystrci.

Kromě asistentky v Medlánce pracuje i jako učitelka v miniškolce Rosničce. Na dětech se jí líbí jejich kreativita, fantazie a nadšení z čehokoliv nového co se dozví, naučí nebo poznají.

Bc. Petra Pavlusíková

S Peťou se děti potkávají vždy celý čtvrtek a pátek. 

Vystudovala Pedagogické asistentství pro ZŠ a nyní studuje navazující magisterský program Učitelství pro ZŠ. Během bakalářského studia pracovala v Jesličkách a miniškolce Betynka, kde se starala o děti od půl roku. 

Práce s dětmi ji velmi baví. Ráda s nimi cvičí a hraje pohybové hry. S oblibou se s dětmi věnuje výtvarným a kreativním činnostem. Ráda tvoří z přírodních materiálů, dřeva nebo papíru. 
Na dětech obdivuje jejich zvídavost, kreativitu, upřímnost a radost z malých i velkých úspěchů.                                                                                                                                                                                                                                           
Eva Vrzalová
Eva s dětmi tráví čtvrtek od 9 do 17 hodin.
Vystudovala VŠ ekonomického zaměření, momentálně však směřuje svůj zájem do oblasti alternativní pedagogiky a v roce 2017 začala studovat Speciální pedagogiku. Už od střední školy vedla sportovní kroužky pro mladší děti a pracovala jako instruktor na letních táborech.  Eva absolovala Kurz asistenta pedagoga na Masarykově univerzitě v Brně, dále kurz Montessori pedagogiky, Handle fyzioterapie a zajímá se o canisterapii. 
Eva má čtyří vlastní děti ve věku od 27 do 5-ti let, které vede k dobrému vztahu k přírodě a zvířatům, protože od dětství sama přírodu miluje. Největší inspirací jí jsou knihy z oblasti alternativní pedagogiky Princip kontinua od Jean Liedloff a od Naomi Aldort – Vychovávame děti a rosteme s nimi a navazující Respektovat a být respektován.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Natália Ščamborová
Natálka se dětem věnuje vždy v pátek od 9 do 17 hodin.
Natálie vystudovala Střední soukromou uměleckou školu filmovou v Košicích, konkrétně obor Kamera, zvuk, střih. Momentálně se v rámci samovzdělávání při práci v gastronomii věnuje práce s dětmi, a to zejména v lesních školkách. V Lesním klubu Prokopáček působila jako průvodkyně, také vedla tvořivé dílny a filmový kroužek pro děti. Absolvovala zdravotní kurz specializovaný na děti a kurz volné hry s Johanou Passerin.
Natálii kontakt s dětmi nikdy nebyl cizí, protože sama pochází z velké rodiny a ráda se v pedagogickém směru bude dál vzdělávat. Ve svém volném čase se věnuje dokumentární fotografii a s tím spojeným cestováním po celém světě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nekudova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook