Pedagogický sbor

Mgr. Zuzana Dolinay – zástupkyně ředitelky a pedagožka v Lesním klubu Medlánka

Praxe: v Medlánce působí od jejího založení (2016), šest let vedení ekologických výukových programů na Lipce – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, organizování táborů a akcí pro veřejnost

Vzdělání: bakalářský obor Ekologická a evoluční biologie, navazující magisterský obor Zoologie. Dále obor Učitelství biologie pro střední školy. Vše na Masarykově univerzitě

Kurzy: Kurz první pomocí a zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT, akreditovaný (MŠMT) Kurz pedagoga volného času, Kurz polární ekologie při Jihočeské univerzitě, neakreditovaná školení a semináře zaměřená na respektující komunikaci

Zuzka se dětem v Medlánce věnuje od pondělí do středy a na starosti má také komunikaci se stávajícími i novými rodinami. Ve volném čase ráda cestuje a zúčastnila se mnoha vědeckých i nevědeckých expedic do Latinské Ameriky, Afriky, jihovýchodní Asie nebo třeba na Špicberky. Na cestách jí dělá společnost fotoaparát, který s oblibou nosí i do školky. Spolu s manželem Matejem se věnují projektu Living Zoology (www.livingzoology.com), který má za cíl pomocí fotografií, videí, přednášek a programů pro děti popularizovat zoologii a přiblížit veřejnosti svět zvířat a ochranu přírody. V Medlánce pravidelně organizují herpetologické a ornitologické akce pro veřejnost.

Mgr. Jiří Vinklář – pedagog v Lesním klubu Medlánka

Praxe: v Medlánce působí od jejího založení (2016)

Vzdělání: Učitelství matematiky a biologie pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU

Kurzy: akreditovaný zdravotnický kurz

S Jirkou se budou děti potkávat od pondělka do středy. Rád jim pomáhá v poznávání přírody, vypráví pohádky, s chutí vymýšlí i hraje různé hry a zahraje i na kytaru. Na jaře 2020 se stal tatínkem.

Bc. Eva Vrzalová – pedagožka v Lesním klubu Medlánka

Praxe: v Medlánce působí od roku 2019

Vzdělání: celoživotní vzdělávání Asistent pedagoga MU (2016), studium oboru Speciální pedagogika MU (aktuálně)

Kurzy: Kurz první pomoci u dětí (2020), Číst psát a rozumět, akreditovaný kurz MŠMT Montessori ČR (2019), Handle přístup – neurovývojová terapie,  akreditovaný kurz MŠMT J. Baptie ( 2017), Kurz emoční inteligence u dětí, I. Procházková (2015)

Eva má čtyři vlastní děti ve věku od 27 do 5-ti let, které vede k dobrému vztahu k přírodě a zvířatům, protože od dětství sama přírodu miluje. Největší inspirací jí jsou knihy z oblasti alternativní pedagogiky: Princip kontinua od Jean Liedloff a od Naomi Aldort kniha Vychovávame děti a rosteme s nimi, dále na téma navazující Respektovat a být respektován.  

Ing. Barbora Podzemná – průvodkyně Klubíku pro rodiče s dětmi

Praxe: od roku 2019 v Medlánce vede Klubík pro rodiče s dětmi , také vede program pro rodiče s dětmi v RC MaTáTa v Řečkovicích

Vzdělání: Ekonomicko-správní fakultu MU

Bára má tři syny a nejmladší s ní bude chodit do klubíku. Zkušenosti s pobytem v přírodě získala na sokolských táborech – dříve jako účastník, nyní několik táborů pro rodiče s dětmi připravovala a vedla. Dříve také vedla taneční kroužky pro děti a určitě se k tomu někdy v budoucnu ráda vrátí. Mezi její koníčky patří právě tanec a také šití.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nekudova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook