Očkování

Lesní klub Medlánka není školským zařízením. Jsme spolek, který poskytuje služby svým členům. Nepodléháme tedy zákonu § 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  a do našeho Lesního klubu Medlánka tudíž nevyžadujeme potvrzení od lékaře o povinném očkování.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook