Letní příměstský tábor 3. – 7. 8. 2020

PRŮVODKYNĚ

Natália Ščamborová a Michaela Hoďovská

TERMÍN

3. – 7. 8. 2020 – pro děti od 3 do 7 let

TÁBOROVÉ TÉMA

Putování krajinou bytostí kopců a roklin

PŘIHLAŠOVÁNÍ POZASTAVENO

Po přihlášení přes elektronický formulář Vám přijde potvrzující email spolu s přihláškou. Tu je třeba vytisknout, vyplnit a podepsanou odeslat na adresu uvedenou v přihlášce.

Tábory probíhají od pondělí do pátku. Děti můžete přivést v čase od 8 do 9 hodin a vyzvednout si je do 16:30 hodin. Cestu k nám naleznete zde.

Maximální kapacita tábora je 15 dětí.

Nevratnou zálohu 500 Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihláškyna účet Frank Bold Kids.

CENA TÁBORA

Cena za turnus tábora je 2.400 Kč včetně stravného.

Cena zahrnuje:
stravné – celodenní pitný režim, obědy a odpolední svačinu
pedagogický dozor, výtvarný materiál, spotřební materiál, pojištění.

V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné na případných výletech.

PROGRAM

Když v létě lidé z města odjíždějí na dovolené a Medlánecké kopce utichnou, přikrade se tajemno a zabydlí se tu nejrůznější lesní bytosti, které jindy nepotkáme. Bytosti jsou to všelijaké. Malé, velké, krátkoruké, dlouhonohé.. Každá je jiná, ale přece mají něco společného… přírodu, kterou spolu obývají a příběhy, kterými oplývají. A co když se tyto bytosti a děti setkají na jednom míste a v jeden čas? Zvládnou spolu objevit všechna zákoutí Medláneckých kopců, roklin či lesů?

Během výprav po Medláneckých kopcích s dětmi prozkoumáme všechny místní rostliny a živočichy, zdoláme nastražené překážky, budeme tvořit, bádat, hrát si a při každém z našich dobrodružství se setkáme s roztodivně tajemnými bytostmi.

Během našeho programu bude dostatek času i na písničky, cvičení, rituály a volnou hru, a to celý den venku v naší Medlánce a jejím kouzelném okolí.

CO DĚTI NA TÁBOR POTŘEBUJÍ?

Batůžek s dopolední svačinou, pitím a  pláštěnkou
Krém na ochranu proti slunci, repelent.
Na odpočinek po obědě: Deku, příp. polštářek a spacího mazlíčka.
Vhodnou obuv do terénu a náhradní obuv: pohorky, sandálky, gumáky.
Vhodné oblečení podle počasí.
Přikrývku hlavy.
V maringotce potřebují mít zavěšené náhradní oblečení ve viditelně podepsaném batůžku, tašce nebo pytli.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

První den tábora rodiče odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce – v obálce nadepsané jménem účastníka.  

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci. Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím, informujte nás o tom v příslušné části přihlášky .
První den tábora při předávání dítěte budete mít prostor dohodnout si podrobnosti přímo s vedoucím tábora.
Součástí přihlášky je potvrzení o bezinfekčnosti.

ZPŮSOB PLATBY

Výše platby za letní tábor v Medlánce je stanovena na 2.400 Kč / týden.
Nevratnou zálohu 500 Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet Frank Bold Kids: 2400137996/2010 (FIO)

Zbytek ceny tábora 1.900 Kč je potřeba doplatit do 26. června 2020.

Jako variabilní symbol uveďte 7777,
do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“

STORNO-POPLATKY

Záloha 500 Kč splatná do 7 dní po potvrzení přihlášky na tábor je nevratná. V případě zrušení registrace tábora propadá ve prospěch organizátora.

Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu pouze v případě, když za dítě nastoupí náhradník.
Pokud za sebe najdete náhradníka, Vaše platba se vám vrací ponížená o administrativní poplatek 250 Kč.
V případě, že za Vás náhradník nenastoupí, Vaše platba propadá ve prospěch organizátora.
Při absenci dítěte se platba stravného nevrací.

CHTĚLI BYSTE SE NA NĚCO ZEPTAT?

Pro bližší informace můžete kontaktovat koordinátorku
Mgr. Zuzanu Dolinay – 606 961 232, medlanka@frankbold.org

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nekudova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook