Letní příměstský tábor 2019


TERMÍN JE JIŽ PLNĚ OBSAZENÝ 

Letos pro Vaše děti opět chystáme letní dobrodružství s osvědčenou dvojkou průvodců Zuzkou a Jirkou.

TÁBOROVÉ TÉMA
Připravujeme

TERMÍN
Po rozkliknutí zvoleného termínu se Vám zobrazí přihlašovací formulář:
29.7- 2.8.2019 – pro děti od 3 do 7 let

Tábory probíhají od pondělí do pátku. Děti můžete přivést v čase od 8 do 9 hodin a vyzvednout si je do 16:30. Cestu k nám naleznete zde.

Po přihlášení přes elektronický formulář Vám přijde potvrzující email spolu s přihláškou. Tu je třeba vytisknout, vyplnit a podepsanou odeslat na adresu uvedenou v přihlášce.

Nevratnou zálohu 500,- Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet Frank Bold Kids.

CENA TÁBORA
Cena za turnus tábora je 2200,- Kč včetně stravného.

Cena zahrnuje:
stravné – celodenní pitný režim, obědy a odpolední svačinu
pedagogický dozor, výtvarný materiál, spotřební materiál, pojištění.

V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné na případných výletech.

CO DĚTI NA TÁBOR POTŘEBUJÍ?
Batůžek s dopolední svačinou, pitím a  pláštěnkou
Krém na ochranu proti slunci, repelent.
Na odpočinek po obědě: Deku, příp. polštářek a spacího mazlíčka.
Vhodnou obuv do terénu a náhradní obuv: pohorky, sandálky, gumáky.
Vhodné oblečení podle počasí.
Přikrývku hlavy.
V maringotce potřebují mít zavěšené náhradní oblečení ve viditelně podepsaném batůžku, tašce nebo pytli.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
První den tábora rodiče odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce – v obálce nadepsané jménem účastníka.  

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci. Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím, informujte nás o tom v příslušné části přihlášky .
První den tábora při předávání dítěte budete mít prostor dohodnout si podrobnosti přímo s vedoucím tábora.
Součástí přihlášky je potvrzení o bezinfekčnosti.

ZPŮSOB PLATBY
Výše platby za letní tábor v Medlánce je stanovena na 2200,- Kč / týden.
Nevratnou zálohu 500,- Kč je potřeba složit do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet Frank Bold Kids: 2400137996/2010 (FIO)

Zbytek ceny tábora 1700,- Kč je potřeba doplatit do 30. dubna.

Jako variabilní symbol uveďte 7777,
do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.

Stornopoplatky

Záloha 500 Kč splatná do 7 dní po potvrzení přihlášky na tábor je nevratná. V případě zrušení registrace tábora propadá ve prospěch organizátora.

Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu pouze v případě, když za dítě nastoupí náhradník.
Pokud za sebe najdete náhradníka, Vaše platba se vám vrací ponížená o administrativní poplatek 250 Kč.
V případě, že za Vás náhradník nenastoupí, Vaše platba propadá ve prospěch organizátora.

Při absenci dítěte se platba stravného nevrací.

CHTĚLI BYSTE SE NA NĚCO ZEPTAT?
Pro bližší informace můžete kontaktovat Mgr. Zuzanu Dolinay
– 606 961 232, medlanka@frankbold.org

 

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook