O zřizovateli

Lesní klub Medlánka založila nezisková organizace  Frank Bold Society.

V dubnu 2011 bylo založeno občanské sdružení EPSÍK, nyní spolek Frank Bold Kids, který aktivity Medlánky zaštiťuje.

Frank Bold Kids, z. s.

Sídlo: Údolní 567/33, 60200 Brno
IČO 22893512

Stanovy a důležité dokumenty najdete zde.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook