Lesní klubík

Dopolední environmentální kroužek s programem na Medláneckých kopcích zakončený obědem v Lesním klubu Medlánka.

Klubík pro rodiče s dětmi fungoval od října 2016 do června 2017 pod vedením našeho pedagoga Jirky Vinkláře a těšil se velkému úspěchu. Nabídl výbornou přípravu pro vstup do školky mladším dětem a zároveň poskytl jejich rodičům možnost vzájemně se poznat. Díky společné docházce dítěte s rodičem je překonána hlavní bariéra institucionalizace v podobě odloučení od rodiče.
Dítě tak má možnost plynule si zvykat na nové prostředí, ostatní děti a také dalšího dospělého, průvodce Klubíku.

Věková kategorie: Pro děti kolem 1,5-3 let
Malá skupinka cca osmi dětí.

Kdy? Středy 9-12 (13) hodin od 28.3.2018
Začínáme 28.3.2018 v Medláneckém parku u broukoviště (horní část parku vedle pole, kde je informační tabule o broucích).

Průvodkyně: Anička Kekeláková, kontaktovat ji můžete
na emailu: annakekelakova@gmail.com nebo tel.: 721 312 162.
Průvodkyně s sebou nosí příruční lékárničku a pedagogické pomůcky.

S sebou: dítě má batůžek s pitím a svačinou, pláštěnkou, náhradním spodním prádlem a kapesníčky. Pokud rodič s dítětem obědvá, je potřeba mít vlastní nádobí (ešus) a lžíci.

Oblečení: doporučujeme přizpůsobit se počasí a dopolednímu pobytu v přírodě.

Oběd: možnost zajištění oběda od Veg8Café.
Cena oběda: 50 Kč za dětskou porci, 100 Kč za dospěláckou porci.

Cena Klubíku: 180 Kč za dopoledne
duben: 900 Kč (5 týdnů, od 28.3.), květen: 900 Kč (5 t.), červen: 720 Kč (4 t.,)
Platba za docházku i za obědy probíhá na účet FBK vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (např. platba za duben do 20.3.). Obědy i docházku je možné zaplatit v jedné platbě. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte a měsíc, za který platíte.

Účet Frank Bold Kids z. s.: 2400137996/2010 (FIO banka).

V případě nástupu v polovině měsíce se platí poměrná část tohoto měsíce se sazbou 180 Kč/den, nutno uvést do poznámky ve formuláři na webu,
od kdy dítě nastupuje.
Za absence (i omluvené) se peníze nevrací.
Omluvy a odhlašování obědů probíhají na webu v tabulce docházky, na niž posílá průvodkyně přístup emailem. Stejně tak odkaz na jídelníček.
Za obědy omluvené dle pravidel se peníze vrací (vyúčtování na začátku července 2018). V případě změny docházky, prosím, pošlete sms
na tel.: 734 440 600 den předem do 20 hod., v případě odhlášení dítěte až ráno pošlete sms do 7:30 hod.
V případě absence průvodkyně se domluví náhrada v jiný den. Pokud nebude náhrada v jiný den možná, za zmeškaný den se peníze vrátí na účet rodiče (vyúčtování na začátku července 2018).

V tuto chvíli přijímáme pouze náhradníky. Pro další informace kontaktujte průvodkyni na emailu: annakekelakova@gmail.com nebo tel.: 721 312 162.

Odkaz na elektronický přihlašovací formulář zde.
Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat, děkujeme
za projevený zájem o Klubík.

Těšíme se na Vás!

 

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nezhybová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook