Granty, dotace

Probíhající projekty:

Název projektu: Lesní klub Medlánka se zabydluje
Registrační číslo projektu: 01941862
Specifický cíl: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Zdroj podpory: EFRR
Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR/AOPK ČR
Celkové způsobilé výdaje projektu: 204512 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 173835 Kč, 85 %
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 173835 Kč, 85 %
Název příjemce podpory: Frank Bold Kids z.s.
Datum zahájení realizace projektu: 1.4.2018
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2019
Stručná informace o cíli projektu: Cílem je dovybavení zázemí Lesního klubu Medlánka.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook