PROVOZ MEDLÁNKY JE DOČASNĚ PŘERUŠEN

Dle nařízení vlády a krajské hygienické stanice není možné, aby lesní kluby v 5. stupni PES fungovaly, proto je náš LK od 4.1. do odvolání uzavřen.

Každý den v přírodě

 Lesní klub Medlánka poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem ve věku 3 až 7 let. Většina aktivit se odehrává venku za každého počasí.

Co nabízíme

  • celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 3 do 7 let zaměřenou na harmonický tělesný a duševní rozvoj s pobytem v přírodě
  • jednu třídu pro 17 dětí, kterým se věnují dva pedagogové od pondělí do pátku (8:00 – 16:30 h)
  • pestrý a vyvážený program odehrávající se na velké zahradě a v přilehlém lese, na loukách a kopcích se zázemím v nově zrekonstruované chatě
  • podněty pro všestranný rozvoj (hudební, výtvarná, dramatická činnost, environmentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním)
  • výuku inspirovanou environmentální výchovou dle zásad Rámcového vzdělávacího programu MŠMT, kterou zajišťují zkušení pedagogové, uplatňující metodu Respektovat a být respektován
  • oběd a odpolední svačina dle zásad zdravé výživy

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nekudova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook